Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN
loading...
Turistický navigátor
Viki
Oficiální turistický portál Pardubického kraje
Skorojasno 26°C
počasí

Počasí - Pardubice

11.5. (12:00)
dnes
Skorojasno
26°C
12.5.
zítra
Skoro zataženo
19°C/14°C
13.5.
ČtvrtekSlabý déšť
12°C/11°C
14.5.
PátekDéšť
11°C/8°C
Zdroj: Počasí Meteocentrum

Spolupráce s cestovními kancelářemi

Portál vítá spolupráci i s cestovními kancelářemi, které aktivně nabízí či budou nabízet území Pardubického kraje jako atraktivní destinaci cestovního ruchu. Z toho důvodu v rámci tzv. projektového webu byla v minulosti zřízena "Sekce pro incoming partnery" (v současné době je projektový web dostupný již jen z internetového archivu)

V rámci stránek tohoto portálu cestovním kancelářím nabízíme zcela bezplatnou možnost umístit jejich produkty (zájezdy). U produktu je možné nadefinovat množství informací, které je následně možné přeložit do cizích jazyků (v závislosti na cílové skupině):

 • název
 • popis
 • regionální a tématické zařazení
 • druh dopravy
 • typ klientely
 • min./max. počet osob
 • platnost nabídky
 • podmínky a možné úpravy produktu
 • popis činnosti po jednotlivých dnech

Produkt a jeho obsah si cestovní kanceláře sami zadávají a aktualizují pomocí administračního rozhraní, ke kterému dostanou přístupové údaje po provedení registrace. Prováděné změny v administračním rozhraní jsou monitorovány správcem obsahu, který zároveň slouží jako poradce a poskytuje telefonický, e-mailový a Skype helpdesk. Kontakty na správce obsahu jsou uvedeny v administračním rozhraní.

Základní podmínkou pro zařazení produktu na portál je skutečnost, že v rámci jeho obsahu jsou nabízeny služby a prohlídky objektů na území Pardubického kraje (a to i případně v kombinaci s okolními regiony). Jako ukázka jistě dobře poslouží např. program Za památkami UNESCO. Ten je aktuálně prozatím neprodejný. Jakmile se stane prodejným, u programu je dole uveden odkaz na příslušnou webovou stránku v rámci stránek cestovní kanceláře, kde je možné ji objednat či rezervovat.

Základní podmínkou pro zařazení produktu na portál je skutečnost, že v rámci jeho obsahu jsou nabízeny služby a prohlídky objektů na území Pardubického kraje (a to i případně v kombinaci s okolními regiony). Důležité také je, aby nabízený produkt byl vícedenní a kombinoval více služeb cestovního ruchu, tedy nebyl pouze zprostředkováním ubytovacích služeb. Na portálu je k dispozici velké množství inspirativních turistických programů (sekce "Dovolená pro" v členění na jednotlivé cílové skupiny) , které je možné využít jako základ pro vytvoření prodejného produktu cestovní kanceláře, pokud takový ještě CK nenabízí.


Podmínky prezentace produktů cestovních kanceláří na turistickém portálu www.vychodni-cechy.info

(dále jen „Podmínky")

 1. Pardubický kraj (dále jen „Provozovatel" nebo „Poskytovatel"), je provozovatelem turistických internetových stránek Pardubického kraje dostupných na adrese (URL) www.vychodni-cechy.info (dále jen „Služba").
 2. Provozovatel je oprávněn poskytovat přístup k administračnímu rozhraní Služby (dále jen „Administrační rozhraní") sloužícímu pro vložení a editaci jednotlivých nabídek a dalších dat z oblasti produktů cestovního ruchu.
 3. Zadavatelem neplacené inzerce (dále jen „Inzerent") je fyzická či právnická osoba objednávající přístup do Administračního rozhraní, jejichž prostřednictvím lze zadávat jednotlivou inzerci či propagaci Inzerenta na stránkách Služby.
 4. Přístup do Administračního rozhraní je umožněn na základě registrace. Registrace, jakož i zveřejnění Inzerce, nepodléhá úhradě. Registraci lze objednat formou objednávky na adrese http://www.vychodni-cechy.info/sber/registrace.php . Veškeré údaje Inzerenta uvedené v objednávce včetně identifikace subjektu a osob oprávněných jednat jeho jménem musí být úplné, aktuální a pravdivé. Inzerent je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím žádosti odeslané formou e-mailové zprávy adresované na adresu info@vychodni-cechy.info . Do předmětu (subjektu) takovéhoto e-mailu uvede „Žádost o zrušení registrace".
 5. Inzerce zveřejňovaná Inzerentem prostřednictvím Administračního rozhraní je zpřístupněna všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím portálu www.vychodni-cechy.info a www.czecot.com a  jakož i jiných určených internetových stránek Provozovatele či jeho smluvních partnerů.
 6. Veškerá data zadává Inzerent do Administračního rozhraní na vlastní účet a na své náklady v souladu s pokyny Provozovatele a nastavenou technickou konfigurací. Inzerent je oprávněn v rámci Administračního rozhraní zadávat, upravovat a jinak editovat vlastní nabídku produktů cestovního ruchu.
 7. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Inzerent.
 8. Poskytovatel nenese odpovědnost za následky způsobené třetím stranám, které by jakkoliv souvisely s využíváním Služby nebo s nemožností Službu, ať už krátkodobě nebo dlouhodobě, využívat.
 9. Poskytovatel nenese odpovědnost za zveřejněný obsah Inzerce. Autorizace vkládaného záznamu (kontrola záznamu, zda je v souladu s těmito podmínkami), probíhá dle uvážení Poskytovatele a dle vytíženosti serveru a správců obsahu. Poskytovatel však na upozornění či požádání třetích osob může provést přezkoumání, zda záznam neporušuje tyto podmínky. Pokud ano, Provozovatel případně prostřednictvím pověřeného správce Služby si vyhrazuje právo záznam neprodleně ze serveru odstranit. Provozovatel však nenese žádnou odpovědnost za následky, které byly způsobeny třetím stranám do doby odstranění záznamu ze serveru.
 10. Inzerent se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Inzerentem zadaných dat prostřednictvím Administračního rozhraní, a případné nároky, jež Provozovateli vzniknou z titulu takovéhoto jednání třetích osob v příčinné souvislosti s jednáním Objednavatele, odškodní.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit či smazat jakékoliv údaje, pokud:
  1. jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
  2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,
  3. svým obsahem odporují zájmům Provozovatele či jsou v rozporu s těmito Podmínkami či pravidly inzerce.
 12. Provozovatel je oprávněn smazat bez upozornění zejména inzeráty obsahující spekulativní či nulovou cenu, neautorizované fotografie, identické (duplicitní) inzeráty s rozdílnou cenou od různých Inzerentů, inzeráty s nepřiměřenými hodnotami či s údaji, které jsou odlišné od údajů (včetně počtu zveřejněných inzerátů) prezentovaných samotným Inzerentem na vlastních www stránkách, nebo existuje-li podezření z klamání spotřebitele či jiného jednání, jež by mohlo být v rozporu s dobrými mravy.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci kdykoli přerušit či ukončit, vyřadit inzeráty nebo uživatele ze systému, odepřít uživateli přístup na Službu z důvodu porušení některého ustanovení těchto Podmínek, a to zejména při jejich opakovaném porušování.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.4.2008.

Najdi si svou aktivitu