Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN
loading...
Turistický navigátor
Viki
Oficiální turistický portál Pardubického kraje
Skorojasno 8°C
počasí

Počasí - Pardubice

8.5. (09:00)
dnes
Skorojasno
8°C
9.5.
zítra
Polojasno
26°C/5°C
10.5.
PondělíJasno
30°C/10°C
11.5.
ÚterýOblačno
25°C/12°C
Zdroj: Počasí Meteocentrum

Provozní řád jezdeckých tras ve východních Čechách

Jako na každé komunikaci i na jezdeckých trasách je nutno dodržovat určitá pravidla, neboť vedou často souběžně s turistickými a cykloturistickými značenými trasami, křižují silnice a vedou po soukromých cestách a pozemcích. Proto je nutné dodržovat základní pravidla chování na jezdecké trase a provozní řád jezdecké trasy.

Maximální počet koní ve skupině se stanoví na deset. V tomto a menším počtu koní je skupina mnohem mobilnější a řešení případných nenadálých situaci na cestě je pro průvodce méně obtížné.

V případě, že se na putování po trase vydává vícečlenná skupina, je nutno ji rozdělit do menších celků po max. 10 koních a dodržovat rozestup mezi skupinami min. 500 metrů.

Skupinu vede a je za ni zodpovědný průvodce nebo určený vedoucí skupiny. Je vybaven mobilním telefonem, na výchozí stanici si vyžádá itinerář trasy, po které se bude pohybovat do další stanice, a aktuální informace o průjezdnosti trasy.

Jízdní skupina je povinna držet se vyznačené jezdecké trasy - je zakázáno jezdit po polích a loukách mimo trasu, vjíždět do lesních porostů, rušit nebo nahánět zvěř.

Jízdní skupina je povinna dbát místních omezení nebo nařízení. Tato omezení se mohou týkat např. omezení provozu v některých úsecích trasy v určitou dobu. Tato skutečnost by měla být zveřejněna na každé stanici. Omezení se mohou v určitých lokalitách vztahovat k zajištění klidu pro zvěř v době říje či vyvádění mláďat. V těchto případech bude na přechodnou dobu stanoveno časové omezení provozu na daném úseku trasy. Toto opatření je nutné respektovat.

Jezdci musí být ohleduplní k ostatním uživatelům cest a tras. Po trase se mohou pohybovat také chodci a cyklisté. Chodci se míjí zásadně v kroku a v bezpečné vzdálenosti. Při míjení nebo předjíždění cyklistů je nutno zachovat zvláštní opatrnost. Jejich pestré oblečení a přilba může na koně působit různě. S cyklisty zásadně nezávodit. Při míjení dvou jezdců na koni je nutno přejít do kroku a míjet se po levici (podle pravidel silničního provozu).

Trasa není závodní dráha. Na trase jsou jisté úseky vhodné pro cval, ale platí zákaz jezdit tryskem. Terénní překážky je nutno obejít, nebo přejít v kroku. Skákání není bezpečné z důvodu neznalosti povrchu v místě doskoku.  

Předjíždět jezdce na koni je možné jen v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak, aby měl možnost Vás zaregistrovat a připravit se na reakci svého koně.

Předjíždět byste měli ve vyšším chodu. Je neslušné předjíždět klusajícího jezdce prodlouženým klusem.

Tábořit mimo stanici je možné jen na tábořišti k tomu určeném, nebo na místě, kde to povolí majitel pozemku.

Každý jezdec vjíždí na jezdeckou trasu na vlastní nebezpečí. Pokud při jízdě utrpí újmu nebo úraz, jejíž příčina je daná charakterem lesa nebo přírodním prostředím a terénem, nemůže náhradu takové újmy požadovat po vlastníkovi lesa či pozemků ani po občanském sdružení Jezdecké stezky východních Čech.

Jízdní skupina se v lesním prostředí pohybuje zásadně po značených trasách, které jsou voleny tak, aby vedly po lesních cestách zpevněných i nezpevněných a lesních svážnicich.

Zpravidla vždy, ale obzvlášť při souběhu s turistickou trasou nebo cyklotrasou je vedoucí skupiny povinen zajistit odklizení exkrementů minimálně mimo trasu.

Při vzniku jakéhokoliv problému, např. s majitelem pozemku, kontrolním orgánem (Lesní stráž, Policie ČR apod.) neprodleně o tom informuje mobilním telefonem nejbližší jezdeckou stanici, teprve společně s ní v klidu vzniklou situaci řešte.

Najdi si svou aktivitu