Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN
loading...
Turistický navigátor
Viki
Oficiální turistický portál Pardubického kraje
Skorojasno 18°C
počasí

Počasí - Pardubice

11.5. (00:00)
dnes
Skorojasno
18°C
12.5.
zítra
Občasný déšť
19°C/16°C
13.5.
ČtvrtekZataženo
18°C/12°C
14.5.
PátekZataženo
13°C/10°C
Zdroj: Počasí Meteocentrum

Přírodní památky a rezervace

Mapa

Výsledky hledání Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu

Přírodní památky a rezervace Přírodní památky a rezervace.

Peliny - přírodní rezervace.
Peliny - přírodní rezervace

Státní přírodní rezervace o rozloze 3,31 ha zřízená roku 1948. Název rezervace je odvozen od Pelova mlýna uváděného od roku 1407. Strmé opukové skály nad Tichou Orlicí mezi Brandýsem nad Orlicí a Chocní...

plánovač
Hradní kopec Litice - přírodní památka.
Hradní kopec Litice - přírodní památka

Zbytek smíšeného porostu přirozené skladby na skalním ostrohu.

plánovač
Anenské údolí - přírodní rezervace.
Anenské údolí - přírodní rezervace

Údolí Anenského potoka mezi obcemi Štěpánov, Přibylov, Nová Ves a Hroubovice, severně od města Skuteč. Ochrana rostlinných společenstev mezofilních lesů, přípotočních olšin, suchomilných trávníků a vlhkých...

plánovač
Bahna - přírodní památka.
Bahna - přírodní památka

Komplex rašelinných luk, tokaniště tetřívků

plánovač
Baroch - přírodní rezervace.
Baroch - přírodní rezervace

Zazemněný rybník, přilehlé rákosiny, lesní a luční společenstva, ornitologická lokalita

plánovač
Bažantnice v Uhersku - přírodní rezervace.
Bažantnice v Uhersku - přírodní rezervace

Starý listnatý porost s bohatou květenou a avifaunou

plánovač
Bedřichovka - přírodní rezervace.
Bedřichovka - přírodní rezervace

Polokulturní horská louka s bohatou květenou.

plánovač
Bělečský písník - přírodní památka.
Bělečský písník - přírodní památka

Opuštěný a zaplavený písník s hojným výskytem rosnatky okrouhlolisté, plavuněmi atd.

plánovač
Bělohradská bažantnice - přírodní památka.
Bělohradská bažantnice - přírodní památka

Lázeňský park se smíšeným lesem a vlhkými loukami s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů

plánovač
Borek - přírodní památka.
Borek - přírodní památka

Vrchol Lysého vrchu budovaného kvádrovými pískovci s reliktním borem a vegetací silikátových skal a drolin

plánovač
Boršov u Litětin - přírodní památka.
Boršov u Litětin - přírodní památka

Bohatá lokalita hořce hořepníku

plánovač
Bošínská obora - přírodní rezervace.
Bošínská obora - přírodní rezervace

Bývalá panská obora a bažantnice byla v roce 1995 vyhlášena přírodní rezervací. Její rozloha je 36,8 ha. Dnes se zde nachází komplex staré dubiny, porosty lužního lesa s rybníkem a krajinářský přírodní...

plánovač
Boušovka - přírodní památka.
Boušovka - přírodní památka

Mělký lesní rybníček s výskytem růžové formy leknínu bílého

plánovač
Broumarské slatiny - přírodní památka.
Broumarské slatiny - přírodní památka

Mokřadní louka s řadou ohrožených druhů rostlin, hl. vstavačovitých.

plánovač
Buchtovka - přírodní památka.
Buchtovka - přírodní památka

Rašelinné louky s výskytem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů

plánovač
Byšičky - přírodní památka.
Byšičky - přírodní památka

Výsek kulturní krajiny s komplexem přírodě blízkých společenstev rybníků, mokřadních luk a lesů

plánovač
Čenkovička - přírodní památka.
Čenkovička - přírodní památka

Louky v údolí meandrujícího toku Čenkovičky, bohatá lokalita bledule jarní.

plánovač
Černá stráň - přírodní památka.
Černá stráň - přírodní památka

Smíšený porost dubu, buku ,lípy a habru s teplomilnou květenou.

plánovač
Černý důl - přírodní rezervace.
Černý důl - přírodní rezervace

Bukojedlový prales typický pro Orlické hory.

plánovač
Čertovy hrady - přírodní památka.
Čertovy hrady - přírodní památka

Souvislé balvaniště cenomanských pískovců

plánovač
Choltická obora - přírodní rezervace.
Choltická obora - přírodní rezervace

Parkově upravený smíšený les s mohutnými exempláři stromů

plánovač
Chrašická stráň - přírodní památka.
Chrašická stráň - přírodní památka

Cenný geologický útvar opukové stráně s přirozenými společenstvy teplomilné květeny v semixerotermních trávnících a částečně s porosty teplomilných křovin, výskyt teplomilných druhů hmyzu a chráněných...

plánovač
Chropotínský háj - přírodní rezervace.
Chropotínský háj - přírodní rezervace

Zbytek lužního lesa s bohatou vegetací.

plánovač
Damašek - přírodní rezervace.
Damašek - přírodní rezervace

Ploché údolí Hlučálu s povrchovým zrašeliněním a typickou květenou

plánovač
Dlouholoučské stráně - přírodní rezervace.
Dlouholoučské stráně - přírodní rezervace

Opukové stráně s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů.

plánovač
Dubno - přírodní rezervace.
Dubno - přírodní rezervace

Starý dubový porost, slatinné louky a rybník

plánovač
Duny u Sváravy - přírodní rezervace.
Duny u Sváravy - přírodní rezervace

Zachovalé písečné přesypy s pískomilnou flórou a faunou

plánovač
Farář - přírodní památka.
Farář - přírodní památka

Rybník s výskytem kotvice plovoucí

plánovač
Farářova louka - přírodní památka.
Farářova louka - přírodní památka

Vlhké louky s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů

plánovač
Habrov - přírodní rezervace.
Habrov - přírodní rezervace

Habrový porost s velmi bohatým bylinným patrem

plánovač
Hemže-Mýtkov - přírodní rezervace.
Hemže-Mýtkov - přírodní rezervace

Státní přírodní rezervace o rozloze 29 ha, zřízená roku 1996. Suťové lesy na opuce nad pravým břehem Tiché Orlice mezi Brandýsem nad Orlicí a Chocní. Opukové skalní výchozy a staré říční rameno scennou...

plánovač
Hluboký - přírodní rezervace.
Hluboký - přírodní rezervace

Rybník a přilehlé mokřady, výskyt vodního ptactva, obojživelníků a plazů.

plánovač
Homolka - přírodní památka.
Homolka - přírodní památka

Jediná východočeská lokalita vstavače bledého

plánovač
Hořečky - přírodní rezervace.
Hořečky - přírodní rezervace

Přirozené květnaté louky s velmi bohatou květenou. Roste zde zejména horeček mnohotvárný a také tu byla v roce 1994 poprvé nalezena vzácná samotářská včela.

plánovač
Hoříněvská bažantnice - přírodní rezervace.
Hoříněvská bažantnice - přírodní rezervace

Dubohabrový porost na spraši.

plánovač
Hradisko - přírodní památka.
Hradisko - přírodní památka

Přestárlý bor s vitálním bukem a bohatou květenou

plánovač
Hraniční louka - přírodní rezervace.
Hraniční louka - přírodní rezervace

Rašeliniště při česko-polské hranici, kde se vyskytuje řada vzácných rostlinných druhů a pramenné mísy Hraničního potoka a Lubošské bystřiny.

plánovač
Hřídelecká hůra - přírodní památka.
Hřídelecká hůra - přírodní památka

Zbytek třetihorní sopky s pseudokrasovými jeskyňkami

plánovač
Hrobka - přírodní památka.
Hrobka - přírodní památka

Teplá kamenitá stráňka se suchomilnou květenou

plánovač
Hrozná - přírodní památka.
Hrozná - přírodní památka

Mrtvé labské rameno s břehovými porosty a pestrou faunou a flórou

plánovač
Hubský - přírodní rezervace.
Hubský - přírodní rezervace

Hubský rybník s rašelinnými loukami s výskytem ohrožených druhu rostlin a živočichu

plánovač
Jelení lázeň - přírodní rezervace.
Jelení lázeň - přírodní rezervace

Hřebenové rašeliniště s vzácnou květenou.

plánovač
Kačenčina zahrádka - přírodní památka.
Kačenčina zahrádka - přírodní památka

Fragment polopřirozených travinobylinných společenstev s porosty křovinných vrb a s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

plánovač
Kačerov - přírodní rezervace.
Kačerov - přírodní rezervace

Rašelinná louka s pestrými nálety dřevin a rozptýlenou stromovou zelení a s bohatou mozaikou rašelinného biotopu od variant nejvlhčích mokřin, až po suché paloučky. Rezervace je bohatým nalezištěm vzácných...

plánovač
Kalské údolí - přírodní památka.
Kalské údolí - přírodní památka

Přirozený tok Bystřice s nivními loukami a přirozenou bučinou

plánovač
Kamenná hůra - přírodní rezervace.
Kamenná hůra - přírodní rezervace

Zbytek přirozeného bukového porostu

plánovač
Kaštanka - přírodní památka.
Kaštanka - přírodní památka

Parkově upravený porost kaštanu jedlého, výsadba z r. 1776.

plánovač
Kazatelna - přírodní památka.
Kazatelna - přírodní památka

Pískovcová skála, do které jsou vytesány schůdky, s malou plošinou a železným křížem na vrcholu.

plánovač
Kočičí skály - přírodní památka.
Kočičí skály - přírodní památka

Menší skalní město budované kvádrovými pískovci.

plánovač
Komáří vrch - přírodní rezervace.
Komáří vrch - přírodní rezervace

Horská bučina na hřebeni Orlických hor.

plánovač
Kostelecký zámecký park - přírodní rezervace.
Kostelecký zámecký park - přírodní rezervace

Kostelecký park je jedním z dendrologicky nejvýznamnějších parků parků ve východních Čechách. Nachází se tu mnoho významných stromů a dendrologických rarit.
tel: 494323271

plánovač
494323271
Kovačská bažantnice - přírodní rezervace.
Kovačská bažantnice - přírodní rezervace

Starý lužní les s bohatou květenou.

plánovač
Králova zahrada - přírodní rezervace.
Králova zahrada - přírodní rezervace

Zbytek smrkové a jasanové olšiny s bohatým výskytem bledule jarní

plánovač
Křížová cesta - přírodní rezervace.
Křížová cesta - přírodní rezervace

Menší skalní město budované kvádrovými pískovci

plánovač
Krkanka - přírodní rezervace.
Krkanka - přírodní rezervace

Silně členité skalnaté území s kaňonem Chrudimky a jejích přítoků se zbytky přirozených porostů
tel: 951424806

plánovač
951424806
Kusá hora - přírodní památka.
Kusá hora - přírodní památka

Kusá hora byla vyhlášena přírodní památkou 21. 11. 1990. Nachází se na katastrálním území Pěšice, Řepníky, Srbce, Štěnec a Voletice. Jsou zde přirozené lesní porosty na opuce a vstavačové louky na mokřadních...
tel: 469671553

plánovač
469671553
Labiště pod Opočínkem - přírodní památka.
Labiště pod Opočínkem - přírodní památka

Mrtvé labské rameno s významnými rostlinnými a živočišnými společenstvy

plánovač
Labské rameno Votoka - přírodní památka.
Labské rameno Votoka - přírodní památka

Slepé labské rameno se zachovalou květenou a zvířenou

plánovač
Les na dolíku - přírodní památka.
Les na dolíku - přírodní památka

Bohaté naleziště dřípatky horské

plánovač
Letohradská Bažantnice - přírodní památka.
Letohradská Bažantnice - přírodní památka

Zbytek bažantnice založené v r. 1628, starý smíšený porost.

plánovač
Louky v Jeníkově - přírodní památka.
Louky v Jeníkově - přírodní památka

Rašelinné louky se vzácnou květenou -hl. vstavače

plánovač
Mazurovy chalupy - přírodní rezervace.
Mazurovy chalupy - přírodní rezervace

Slatinné louky v lesním komplexu, vyskytují se zde ohrožené a vzácné druhy rostlin, řada významných společenstev slatinných luk. Výskyt chráněných druhů obojživelníků a plazů i některých vzácných bezobratlých...

plánovač
Meandry Struhy - přírodní památka.
Meandry Struhy - přírodní památka

Meandrující tok Struhy s břehovými porosty, přilehlými lukami a lužním lesem

plánovač
Mělické labiště - přírodní památka.
Mělické labiště - přírodní památka

Mrtvé labské rameno s bohatou flórou a faunou

plánovač
Miletínská bažantnice - přírodní rezervace.
Miletínská bažantnice - přírodní rezervace

Starý dubový porost a menší rybník obklopený olšinou

plánovač
Mlýnský rybník a rybník Rohlík - přírodní památka.
Mlýnský rybník a rybník Rohlík - přírodní památka

Silně zarostlý rybník s bohatou květenou

plánovač
Modlivý důl - přírodní rezervace.
Modlivý důl - přírodní rezervace

Skalnaté svahy porostlé smíšeným lesem.

plánovač
Na bahně - přírodní památka.
Na bahně - přírodní památka

Lokalita Na bahně je přírodní památkou v údolní nivě řeky Orlice. Jedná se o zbytky starých říčních ramen s přilehlými druhově bohatými zamokřenými loukami. Přírodní památka je součástí lokality přírodního...

plánovač
Nad Blatinou - přírodní památka.
Nad Blatinou - přírodní památka

Dubohabrový porost se vzácnou květenou

plánovač
Na Hadovně - přírodní památka.
Na Hadovně - přírodní památka

Poslední lokalita vstavače kukačky ve východních Čechách.

plánovač
Na Hradech - přírodní rezervace.
Na Hradech - přírodní rezervace

Rybník s přilehlými loukami a opukové stráně se vzácnou květenou

plánovač
Na Obůrce - přírodní památka.
Na Obůrce - přírodní památka

Význam území je v ochraně svahových pramenišť a vzácných teplomilných, druhově bohatých, travinných společenstev sveřepcových luk se zbytkovým porostem dubohabřin a starým sadem. Vyskytují se zde ohrožené...

plánovač
Na Plachtě 1 - přírodní památka.
Na Plachtě 1 - přírodní památka

Přírodní památka na území krajského města bojuje se stavební expanzí. Prostor bývalého vojenského cvičiště zůstal „zemí nikoho“ – ani zástavba, ani les, což umožnilo vznik ideálních stanovišť pro vzácné...
tel: 777658903

plánovač
777658903
Na Plachtě 2 - přírodní památka.
Na Plachtě 2 - přírodní památka

Části ekosystémů s unikátní druhově pestrými společenstvy rostlin a živočichů s hojným výskytem zvláště chráněných druhů.

plánovač
Na Plachtě 3 - přírodní památka.
Na Plachtě 3 - přírodní památka

Významná bezlesá lokalita, kterou tvoří suchá vřesoviště, písčiny, slatinné louky a rozptýlené křoviny, periodické vodní plochy.

plánovač
Na skalách - přírodní památka.
Na skalách - přírodní památka

Ukázka facie příbojových jevů křídového moře

plánovač
Návesník - přírodní památka.
Návesník - přírodní památka

Zrašelinělé louky se vzácnou a ohroženou flórou a faunou

plánovač
Nedošínský háj - přírodní památka.
Nedošínský háj - přírodní památka

Dubohabrový les s výskytem chráněných rostlin. Hnízdí zde velký počet ptactva. V 19. století jej Valdštejnové změnili na lesopark s romantickými stavbami.

plánovač
Nemošická stráň - přírodní památka.
Nemošická stráň - přírodní památka

Terasa dolního toku Chrudimky porostlá dubohabřinou s bohatou flórou a faunou

plánovač
Neratovské louky - přírodní rezervace.
Neratovské louky - přírodní rezervace

Podmáčené louky s významnou květenou (oměj pestrý, prstnatec listenatý, kamzičník rakouský) a zvířenou (čáp černý, jestřáb lesní, čolek horský, čolek obecný, ropucha obecná, skokan hnědý, skokan ostronosý...

plánovač
Oheb - přírodní rezervace.
Oheb - přírodní rezervace

Skalní ostroh porostlý smíšeným lesem pod zříceninou hradu Oheb.

plánovač
Orlice - přírodní památka.
Orlice - přírodní památka

Patří k nejrozsáhlejším územím této kategorie u nás – sleduje tok Divoké Orlice od hranice CHKO Orlické hory v Klášterci nad Orlicí, tok Tiché Orlice od Mladkova po soutok obou Orlic a spojenou Orlici...

plánovač
Ostaš - přírodní rezervace.
Ostaš - přírodní rezervace

V okolí vrcholu Stolové hory (700 m) přírodní rezervace s vynikajícími výhledovými místy na Krkonoše, Teplicko-Adršpašské skály, Broumovské stěny a Jestřebí hory. Na okraji se nachází tzv. Bludiště, což...

plánovač
Pamětník - přírodní památka.
Pamětník - přírodní památka

Uměle vzniklý mokřad s bohatou flórou a faunou.

plánovač
Peklo u Nového Města nad Metují - přírodní rezervace.
Peklo u Nového Města nad Metují - přírodní rezervace

Hluboce zaříznutá údolí Metuje a Olešenky s přirozenými lesními a skalními společenstvy

plánovač
Pětinoha - přírodní památka.
Pětinoha - přírodní památka

Rybník se vzácnou květenou (např. hvězdoš ponořený)

plánovač
Pivnice - přírodní památka.
Pivnice - přírodní památka

Přírodní památka Pivnice se nachází mezi obcí Zderaz a Dolany (část obce Hluboká). Jedná se o úzký kaňon zařízlí v opukách a měkkých pískovcích se skalními tunely, jeskyněmi, převisy, vodopádky a zajímavými...

plánovač
Podskala - přírodní památka.
Podskala - přírodní památka

Vzácné a ohrožené druhy rostlin (křikavec, prvosenka vyšší, aj.) a chráněný druh obojživelníka - mloka skvrnitého.

plánovač
Pod Vrchmezím - přírodní rezervace.
Pod Vrchmezím - přírodní rezervace

Severní svahy Vrchmezí porostlé smíšeným pralesovitým horským lesem.

plánovač
Pod Zakletým - přírodní rezervace.
Pod Zakletým - přírodní rezervace

Důvodem ochrany lokality je přirozený výskyt tučnice obecné (Pinguicula vulgaris), která je chráněnou rostlinou.

plánovač
Polánka - přírodní památka.
Polánka - přírodní památka

Suchá louka s významnou květenou, jediná lokalita prstnatce bezového v Železných horách
tel: 469326500

plánovač
469326500
Polom - přírodní rezervace.
Polom - přírodní rezervace

Smíšený pralesovitý porost se zbytky obrovských jedlí.

plánovač
Přesyp u Malolánského - přírodní památka.
Přesyp u Malolánského - přírodní památka

Zachovalý písečný přesyp s významnou květenou

plánovač
Přesypy u Rokytna - přírodní rezervace.
Přesypy u Rokytna - přírodní rezervace

Nenarušené písečné přesypy s typickou faunou a flórou

plánovač
Psí kuchyně - přírodní rezervace.
Psí kuchyně - přírodní rezervace

Zachovalý ekotyp jedlových bučin

plánovač
Ptačí ostrovy - přírodní památka.
Ptačí ostrovy - přírodní památka

Vlhké louky a zachovalé břehové porosty, významná hnízdiště, mimořádné havranní kolonie

plánovač
Rašelina - přírodní památka.
Rašelina - přírodní památka

Zbytek podhorské rašelinné louky s významnou květenou

plánovač
Rašeliniště pod Pětirozcestím - přírodní památka.
Rašeliniště pod Pětirozcestím - přírodní památka

Typické orlické rašeliniště ve svahu s několika jezírky a vzácnou florou.

plánovač
Rašeliniště pod Předním vrchem - přírodní památka.
Rašeliniště pod Předním vrchem - přírodní památka

Rašeliniště v souvislém lesním komplexu s několika jezírky.

plánovač
Ratajské rybníky - přírodní památka.
Ratajské rybníky - přírodní památka

Soustava rybníků a vlhké louky s bohatou květenou

plánovač
Rohová - přírodní rezervace.
Rohová - přírodní rezervace

Rezervace chrání rozsáhlé přirozené květnaté bučiny a suťové porosty s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

plánovač
Roudnička a Datlík - přírodní památka.
Roudnička a Datlík - přírodní památka

Dva rybníky obklopené vlhkými lukami se vzácnou flórou a faunou.

plánovač
Rybenské Perničky - přírodní památka.
Rybenské Perničky - přírodní památka

Rulové skalní výchozy s balvanitými sutěmi

plánovač
Sedloňovský vrch - přírodní rezervace.
Sedloňovský vrch - přírodní rezervace

Původní smíšený porost pralesovitého charakteru s výskytem jedlobučin s typickým bylinným podrostem.

plánovač
Šejval - přírodní památka.
Šejval - přírodní památka

Lokalita vzácné rostliny prustky obecné.

plánovač
Selský les - přírodní rezervace.
Selský les - přírodní rezervace

Zbytek smíšeného bukojedlového porostu.

plánovač
Selský potok - přírodní památka.
Selský potok - přírodní památka

Bohatá lokalita bledule jarní.

plánovač
Šestajovická stráň - přírodní rezervace.
Šestajovická stráň - přírodní rezervace

Dubohabrový háj s bohatou květenou

plánovač
Sfinga - přírodní památka.
Sfinga - přírodní památka

Selektivním větráním vypreparované výchozy granitických svorů na svazích Kamence.

plánovač
Sítovka - přírodní památka.
Sítovka - přírodní památka

Smíšený porost lípy a borovice lužního charakteru

plánovač
Skalecký háj - přírodní rezervace.
Skalecký háj - přírodní rezervace

Smíšený lesní porost, významná lokalita českého endemitu kruštíku polabského. Krásné pohledy přináší boj kořenů se skalami, kdy skály, ač se statečně brání, postupně pukají. Ze stromů se tu vyskytuje zejména...

plánovač
Sněženky ve Vysokém lese - přírodní památka.
Sněženky ve Vysokém lese - přírodní památka

Lesní údolíčko s občasným potůčkem, lokalita sněženek

plánovač
Strádovka - přírodní rezervace.
Strádovka - přírodní rezervace

Rohozenský rybník s vlhkými loukami a vzácnou květenou a zvířenou

plánovač
Strádovské Peklo - přírodní rezervace.
Strádovské Peklo - přírodní rezervace

Komplex suťových lesů přirozeného charakteru s ohroženými druhy rostlin a živočichů.

plánovač
Stráň u Trusnova - přírodní památka.
Stráň u Trusnova - přírodní památka

Lokalita ohrožené květeny

plánovač
Střemošická stráň - přírodní rezervace.
Střemošická stráň - přírodní rezervace

21.11. 1990 byla vyhlášena přírodní rezervací. Prostírá se téměr na hranici okresů Ústí nad Orlicí a Chrudim, na katasrálním území Řepníky, Střemošice a Voletice. Nachází se tu opuková stráň se vzácnou...

plánovač
Střítežská rokle - přírodní památka.
Střítežská rokle - přírodní památka

Cenný geologický a geomorfologický útvar, významné rozmnožiště silně ohroženého živočišného druhu - mloka skvrnitého.

plánovač
Toulovcovy maštale - přírodní rezervace.
Toulovcovy maštale - přírodní rezervace

Ojedinělý soubor skalních útvarů, hlubokých kaňonovitých údolí, skalních měst, jeskyní i samostatných skal pojmenovaných podle toho, co lidem připomínali (Kolumbovo vejce, Pancéřová loď apod.). Celá oblast...
tel: 469319413, 775339104

plánovač
469319413 775339104
Trčkovská louka - přírodní rezervace.
Trčkovská louka - přírodní rezervace

Podmáčená louka s vlastními rašelinnými neohračenými prameništi, bohatá botanicky a zoologicky.

plánovač
Třebovské stěny - přírodní rezervace.
Třebovské stěny - přírodní rezervace

Jedinečné porosty květnatých bučin a suťových lesů s volně žijícími živočichy.

plánovač
Trotina - přírodní rezervace.
Trotina - přírodní rezervace

Zbytek starého koryta na soutoku Labe a Trotinky s bohatou flórou a faunou.

plánovač
Tůň u Hrobic - přírodní památka.
Tůň u Hrobic - přírodní památka

Mrtvé labské rameno s přirozenou flórou a faunou.

plánovač
U císařské studánky - přírodní památka.
U císařské studánky - přírodní památka

Smíšený porost v oblasti vátých písků.

plánovač
U Čtvrtečkova mlýna - přírodní památka.
U Čtvrtečkova mlýna - přírodní památka

Bohatá lokalita na bledule jarní, společenstva vlhkých luk.

plánovač
Údolí Bystřice - přírodní památka.
Údolí Bystřice - přírodní památka

Slatinné louky při toku Bystřice s bohatou květenou a zvířenou

plánovač
Údolí Javorky - přírodní památka.
Údolí Javorky - přírodní památka

Slatinné louky u přirozeného toku Javorky s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů

plánovač
Údolí Záhorského potoka - přírodní památka.
Údolí Záhorského potoka - přírodní památka

Bohatá lokalita bledule jarní.

plánovač
U Glorietu - přírodní památka.
U Glorietu - přírodní památka

Předmětem ochrany oblasti je velmi cenný lokální výskyt vzácné borovice pancéřové, stáří některých stromů je odhadováno až na 200 let.

plánovač
U Houkvice - přírodní rezervace.
U Houkvice - přírodní rezervace

Významný ekosystém se vzácnou bažinnou vegetací podorlických štěrkopískových teras, význačná vodní vegetace soustavy oligomezotrofních rybníků a ochrana starých dubů s regionálně největším množstvím významných...

plánovač
U Kaštánku - přírodní památka.
U Kaštánku - přírodní památka

Komplex rašelinných luk a mokřin s hojným výskytem vstavačovitých.

plánovač
U Kunštátské kaple - přírodní památka.
U Kunštátské kaple - přírodní památka

Rašeliniště a jezírka v porostu rašelinné smrčiny, kterré je velmi cenné zejména pro svou flóru, která tvoří mechová a bylinná patra se zvláště chráněnými druhy v rašelinišťních společenstvech. Vyskytuje...

plánovač
U parku - přírodní rezervace.
U parku - přírodní rezervace

Opukové stráně pod chvojeneckým zámkem s významnou teplomilnou květenou

plánovač
Upolíny u Kamenice - přírodní památka.
Upolíny u Kamenice - přírodní památka

Slatinná louka s výskytem vzácných druhů (vrba borůvkovitá-jen 2 lokality v ČR)

plánovač
U Sítovky - přírodní památka.
U Sítovky - přírodní památka

Zbytek přirozeného smíšeného lesního porostu, zejména borovice lesní.

plánovač
Utopenec - přírodní památka.
Utopenec - přírodní památka

Rašelinná louka při meandrujícím Vortovském potoce

plánovač
U Tučkovy hájenky - přírodní památka.
U Tučkovy hájenky - přírodní památka

Rašelinná loučka s významnou květenou

plánovač
U Vinic - přírodní památka.
U Vinic - přírodní památka

Slatinná louka s výskytem vzácných druhů ostřic

plánovač
Vápenice - přírodní rezervace.
Vápenice - přírodní rezervace

Ochrana přirozených lesních společenstev bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru nad řekou Chrudimkou. Úsek řeky se vyznačuje pestrým druhovým složením ichtyofauny se zastoupením zch druhů ryb...
tel: 469326500

plánovač
469326500
V bukách - přírodní památka.
V bukách - přírodní památka

Přirozená bučina s bohatým podrostem

plánovač
V dole - přírodní rezervace.
V dole - přírodní rezervace

Bohatá lokalita bledule jarní.

plánovač
Velká louka - přírodní památka.
Velká louka - přírodní památka

Rašelinná louka s bohatou květenou. Jedna z posledních horských rašelinných luk v Orlických horách, která unikla odvodnění lesních půd, prováděných v této oblasti v 70. letech 20. st. Je významnou botanickou...

plánovač
Vesecký kopec - přírodní památka.
Vesecký kopec - přírodní památka

Vrchol na písečném přesypu v severozápadním sousedství vesnice Veská v okrese Pardubice. Vesecký kopec je chráněným územím s výskytem vzácných společenstev pískomilné fauny a flóry (krajník hnědý, svižník...

plánovač
Veselský háj a rybník Smrkovák - přírodní památka.
Veselský háj a rybník Smrkovák - přírodní památka

Jeden z nejzachovalejších lesních celků v oblasti mezi Jičínem a Hradcem Králové. Vyskytují se zde přirozené dubohabřiny, vlhké doubravy a teplomilná flóra. Na jaře pokrývá Veselský háj bílofialový koberec...

plánovač
Ve slatinské stráni - přírodní rezervace.
Ve slatinské stráni - přírodní rezervace

Důvodem vyhlášení přírodní rezervace jsou opukové stráně s teplomilnou květenou, významný je výskyt rostliny Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), který je vytrvalou rostlinou z čeledi vstavačovitých...

plánovač
V Koutech - přírodní památka.
V Koutech - přírodní památka

Bažinatá louka s typickou květenou

plánovač
Vodní tůň - přírodní památka.
Vodní tůň - přírodní památka

Slepé rameno Tiché Orlice s velmi cennými břehovými porosty. Nachází se zde mnoho vzácných rostlin i živočichů.

plánovač
Volákův kopec - přírodní rezervace.
Volákův kopec - přírodní rezervace

Rašelinné louky, tokaniště tetřívka, na vrcholu kopce zatopený žulový lom

plánovač
Vřešťovská bažantnice - přírodní rezervace.
Vřešťovská bažantnice - přírodní rezervace

Starý dubohabrový les s doupnými stromy, ptačí hnízdiště

plánovač
Vršovská olšina - přírodní rezervace.
Vršovská olšina - přírodní rezervace

Podmáčená olšina s bohatým výskytem bledule jarní.

plánovač
Vstavačová louka - přírodní památka.
Vstavačová louka - přírodní památka

Slatinná louka s hojným výskytem vstavačovitých.

plánovač
Zadní rybník - přírodní památka.
Zadní rybník - přírodní památka

Zarůstající rybník s cennými společenstvy rostlin i živočichů

plánovač
Zámělský borek - přírodní rezervace.
Zámělský borek - přírodní rezervace

Opuková stráň s dubohabrovým porostem a vzácnou teplomilnou květenou.

plánovač
Zbytka - přírodní rezervace.
Zbytka - přírodní rezervace

Ekosystémy lužního lesa, slatin a luk na náplavech potoka s velmi cennou květenou i zvířenou

plánovač
Zemská brána - přírodní rezervace.
Zemská brána - přírodní rezervace

Chráněná přírodní rezervace s bohatou flórou, oblíbené výletní místo, romantické údolí - to vše je Zemská brána, tedy místo, kde na území Čech vstupuje Divoká Orlice. Úzké balvanové řečiště lemují v úseku...

plánovač
Žernov - přírodní rezervace.
Žernov - přírodní rezervace

Území dubohabřin, rybníků, rákosin a mokrých luk - krajinářsky a biologicky hodnotné území

plánovač
Zlámanec - přírodní památka.
Zlámanec - přírodní památka

Rybník a vlhké louky s bohatou květenou

plánovač
Žlunické polesí - přírodní památka.
Žlunické polesí - přírodní památka

Lesní komplex s řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin.

plánovač
Zubří - přírodní rezervace.
Zubří - přírodní rezervace

Smilkové a mokřadní louky se vzácnou květenou

plánovač
Čtyři palice - přírodní rezervace.
Čtyři palice - přírodní rezervace

Území přírodní rezervace zahrnuje tři rulové skalní bloky, balvanité sutě v jejich úpatí a okolní přirozený jedlobukový les. Název vznikl podle typického tvaru vrcholové části nejmohutnější ze skal.

plánovač
Bažiny - přírodní rezervace

Rašelinné louky a mokřady s výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin.

plánovač
Buky a javory v Gabrielce - přírodní rezervace

Přirozený smíšený prales s mohutnými exempláři buků, chráněný od r.l884

plánovač
Hynkovice - přírodní rezervace

Svahové rašeliniště s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy, zachování typického vzhledu krajiny.

plánovač
Louky v České Čermné - přírodní památka

Přírodní památku tvoří pramenné území s vlhkými až podmáčenými loukami se zbytky nevápnitých mechových slatinišť na jižním okraji obce. Památka se nachází na mírném svahu v rozmezí nadmořských výšek 532...

plánovač
Pod skálou - přírodní památka

Svahová bučina s hojným tisem

plánovač
Sutice - přírodní rezervace

Opuková stráň se vzácnou květenou, lokalita střevičníku pantoflíčku.

plánovač
Žďárské vrchy - chráněná krajinná oblast

Chráněné území o rozloze 715 km2 založené v roce 1970. Pramení zde řada velkých českých i moravských vodních toků.

plánovač
vyhledaných záznamů: 169

Najdi si svou aktivitu