Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN
loading...
Turistický navigátor
Viki
Oficiální turistický portál Pardubického kraje
Sněžení 1°C
počasí

Počasí - Pardubice

6.12. (15:30)
dnes
Sněžení
1°C
7.12.
zítra
Oblačno
0°C/-4°C
8.12.
StředaOblačno
0°C/-4°C
9.12.
ČtvrtekZataženo
0°C/-2°C
Zdroj: Počasí Meteocentrum

Právní doložka

Pardubický kraj, IČ: 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, (dále též „Provozovatel“) je provozovatelem internetového portálu VychodniCechy.info, prostřednictvím kterého poskytuje informace a služby definované obsahem portálu (dále jen „Portál“) na těchto doménách:

 • boheme-est.info
 • bohemia-del-este.info
 • bohemia-orientale.info
 • czechy-wschodnie.info
 • east-bohemia.info
 • east-bohemia.ru
 • oost-bohemen.info
 • ostboehmen.info
 • vychodni-cechy.info

Informace pro uživatele Portálu o ochraně osobních údajů

1) Osobní údaje na Portálu zpracovává Pardubický kraj, IČ: 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, (dále též „správce“), který je rovněž provozovatelem Portálu, prostřednictvím kterého poskytuje informace a služby definované obsahem Portálu na výše uvedených doménách.

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

 • Jméno a příjmení: Mgr. David Venzara, MPA
 • Adresa pro doručování: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
 • Elektronická adresa: poverenec@pardubickykraj.cz
 • Telefon: 466 026 117, 601 169 693

3) Zpracování osobních údajů probíhá na základě právní povinnosti správce stanovené v ustanovení § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. Konkrétně se jedná o plnění povinnosti pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů. Jendou z klíčových položek péče o území kraje je cestovní ruch, kdy Provozovatel prostřednictvím uvedeného Portálu poskytuje turistům základní informace o možnostech ubytování, stravování a trávení volného času na svém území. Další právní povinnost z uvedeného pohledu upravuje zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění. Konkrétně se jedná o ustanovení § 14 odst. 3 písm. b) a c), podle kterého Provozovatel schvaluje a realizuje strategii rozvoje územního obvodu kraje, sleduje a hodnotí její plnění (písm. b) ) a podporuje rozvoj regionů vymezených ve strategii rozvoje územního obvodu kraje (písm. c) ). Takto definované povinnosti kraj realizuje právě prostřednictvím Portálu, který napomáhá lepší orientaci při plánování regionálního rozvoje a stanovení finančních prostředků na jeho realizaci.

4) V případě, že jste si objednali zasílání pravidelného měsíčního newsletteru, Váš osobní údaj v podobě e-mailové adresy je rovněž využíván k jeho zasílání. V případě, že již nebudete chtít newsletter odebírat, stačí provést jeho odhlášení klikem na odkaz uvedeným v zaslaném newsletteru. Tím dojde ke smazání Vaší e-mailové adresy z databáze.

5) Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

6) Správce zpracovává osobní údaje prostřednictvím Zpracovatele, kterým je společnost World Media Partners, s.r.o. se sídlem Táboritská 23, 130 00 Praha 3, IČ 26208075 (dále jen "Zpracovatel"). Zpracovatel je majitelem a provozovatelem informačního systému CZeCOT (více informací na www.czecot.info), v rámci kterého probíhá sběr a následné zpracování osobních údajů definovaných v bodě 12 této doložky a jejich následné umístění na jednotlivé portály.  Zpracovatel je na základě smluvního vztahu se správcem oprávněn a povinen zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu a způsobem upraveným v této informaci. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté uživateli za účelem jejich využití pro veškeré portály provozované Zpracovatelem nebo technicky zajišťované Zpracovatelem. Pokud skončí smluvní vztah mezi Správcem a Zpracovatelem, je nutné uplatňovat veškerá práva uvedená v této doložce výhradně u Zpracovatele, který se stane po ukončení smluvního vztahu jejich Správcem.

7) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, a to do okamžiku, kdy subjekt údajů vyjádří svoji vůli již na uvedeném Portálu nefigurovat. Po tomto vyjádření jsou osobní údaje zlikvidovány, pokud neexistuje zákonný důvod k jejich ponechání. Toto právo lze samozřejmě uplatnit i vůči těm údajům, které se týkají údajů o právnické osobě. I ty budou v případě Vašeho nesouhlasu odstraněny.

8) Při zpracování Vašich osobních údajů, máte právo:

 • požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u kraje jsou nepřesné),
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste kraji poskytl/a,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

9) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

10) Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas být uvedeni na uvedeném Portálu. Svůj nesouhlas můžete vyjádřit libovolnou formou, která umožní jeho zpracování, nejlépe však směrem k pověřenci pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je uveden v bodu 2 tohoto dokumentu. Po sdělení nesouhlasu budou Vaše osobní údaje odstraněny, tak jak uvádí bod 7 tohoto dokumentu.

 • Uživatelé (registrovaní návštěvníci) Portálu mají možnost online zjistit, jaké údaje evidujeme, a zcela zdarma aktualizovat po přihlášení na https://users.czecot.com, případně zde svůj účet deaktivovat nebo požádat o jeho smazání.
 • Provozovatelé prezentovaných objektů a subjektů mají možnost své údaje online a zcela zdarma aktualizovat prostřednictvím administrace www.aktualizuj.me, případně v ní požádat o deaktivování své prezentace.

11) Svá práva uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je uveden v bodu 2 tohoto dokumentu.

12) V rámci Portálu jsou u uživatelů (registrovaných návštěvníků) spravovány následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa,
 • další údaje, které dobrovolně sdělíte (jméno a příjmení, přezdívka, adresa, telefon, datum narození).

13) V rámci Portálu se mohou u prezentovaných objektů, akcí či subjektů objevit osobní údaje, a to v rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • telefon.

14) Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány (tj. shromažďovány, uchovávány a dále využívány) zejména za účelem:

 • používání služeb poskytovaných správcem osobních údajů či třetími osobami, jakými jsou města v regionu a jednotlivé turistické oblasti pro potřeby jejich turistických prezentací a průvodců;
 • správy uživatelských účtů a přizpůsobení služeb poskytovaných správcem osobních údajů potřebám a zájmům jednotlivých uživatelů;
 • odesílání newsletteru dle bodu 4), a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Provoz rezervačního systému na ubytovací služby

Provozovatel zpracovává osobní údaje zadané do rezervačního formuláře na ubytovací služby prostřednictvím zpracovatele, kterým je partnerská společnost MITON, s.r.o., IČ 259 75 234, se sídlem Lihovarská 1060/12, Praha 9 (dále jen "Zpracovatel-RS"). Zpracovatel je provozovatelem rezervačního systému Previo (více informací na www.previo.cz).

Tento Zpracovatel-RS poskytnuté osobní údaje předává Zpracovateli, který z nich vytváří uživatelské účty v rámci informačního systému CZeCOT, které jsou využívány Portálem.

Zpracovatel-RS je na základě smluvního vztahu s provozovatelem rezervačního systému na ubytovací služby Destinační společností Východní Čechy, IČ: 75126842, se sídlem na nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice, oprávněn a povinen zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu a způsobem upraveným v těchto podmínkách.

Cookies

Provozovatel používá datové soubory „cookies“, které jsou při návštěvě portálu ukládány do vašeho zařízení. Využitím našich služeb souhlasíte s jejich uložením a využitím. Můžete použít nástroje ve vašem prohlížeči k odmítnutí, zakázání nebo odstranění všech souborů cookie. Pokud odmítnete nebo odstraníte náš trvalý soubor cookie, některé funkce našich webových stránek nebudete mít k dispozici, konkrétně uživatelské přihlášení a užití nástroje plánovače výletů.

Při měření a analýze návštěvnosti webových stránek je využíváno služby Google Analytics provozované společností Google, Inc. založené na souborech cookies. V rámci ní jsou zjištěné IP adresy anonymizovány a není využívaná služba remarketing. Uchovávání údajů v této službě není časově omezeno.

Nepřátelské útoky

Jakékoliv akce s cílem smazat, přesunout či pozměnit obsah webových stránek portálu vyjma partnerů oprávněných provádět správu obsahu, útoky s cílem zpomalit či zamezit načítání stránek či narušit některé jeho funkce, DoS, DDoS nebo jiná činnost podobného charakteru bude považována za trestný čin. V tomto případě neplatí výše uvedené informace týkající se ochrany osobních údajů. Identifikační údaje viníka budou neprodleně předány policii a dalším orgánům.

Záruka a odpovědnost

Provozovatel ani žádný jeho zaměstnanec, správce portálu ani jeho žádný zaměstnanec nebo spolupracovník nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah webových stánek portál, negarantuje správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů a není zodpovědný za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně, ale nejen, ztracených příjmů nebo ušlého zisku, které mohly vzniknout použitím těchto materiálů. Obsah je poskytován bez záruky jakéhokoli druhu a zcela na vlastní riziko.

Ochrana autorských práv

Portál je autorským dílem, a to jak jako celek tak jeho jednotlivé části. Autorská práva patří a správu vykonává Provozovatel.
Je dovoleno ukládat výňatky z webových stránek portálu na lokální počítač a tisknout jejich kopie pouze pro osobní nekomerční využití. Jakýkoli jiný způsob použití, reprodukce, překladu, přizpůsobení, úpravy, jiné změny, distribuce či uložení webových stránek portálu v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, a to vcelku nebo zčásti, je bez předem uděleného písemného povolení Provozovatel zakázán.

Produkty a služby partnerů, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Na webových stránkách tohoto portálu se mohou nacházet i autorská díla dalších osob.

Ukončení

Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit vaše užívání stránky nebo přístup na tuto stránku v případě, že usoudí, že z Vaší strany došlo k porušení některého z ustanovení této doložky nebo některého z platných právních předpisů, či v případě, že bude považovat Vaše chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné.

Vyhrazení práva na změnu

Provozovatel si vyhrazuje právo toto Prohlášení v případě potřeby aktualizovat či měnit. Jakékoli změny budou neprodleně oznámeny na této stránce.

Najdi si svou aktivitu

Aktuality

. 02.12.
2021
Kniha Svatý Jakub - vánoční dárek již příští týden!

Svatý Jakub - Pozoruhodný příběh kostela v Poličce a jeho lidí - nová kniha o poličském kostele sv. Jakuba od autora Boba Fliedra! Kostel svatého Jakuba v Poličce, stojící uvnitř jednoho z nejzachovalejších...

. 24.11.
2021
Za adventními akcemi a výstavami do Lanškrouna

Vydejte se do Lanškrouna na jednu z adventních výstav a akcí, které zde pro vás připravilo Městské muzeum Lanškroun. V Multifunkčním centru ART můžete až do 30.1.2022 shlédnout výstavy Jany Krejzové s...