Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN
loading...
Turistický navigátor
Viki
Oficiální turistický portál Pardubického kraje
Zataženo 10°C
počasí

Počasí - Pardubice

14.5. (02:30)
dnes
Zataženo
10°C
15.5.
zítra
Dešťové přeháňky
16°C/8°C
16.5.
NeděleSkoro zataženo
17°C/11°C
17.5.
PondělíSlabý déšť
15°C/9°C
Zdroj: Počasí Meteocentrum

Orlické hory a Podorlicko - Přírodní památky a rezervace

Mapa

Výsledky hledání Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu

Přírodní památky a rezervace Přírodní památky a rezervace.

Peliny - přírodní rezervace.
Peliny - přírodní rezervace

Státní přírodní rezervace o rozloze 3,31 ha zřízená roku 1948. Název rezervace je odvozen od Pelova mlýna uváděného od roku 1407. Strmé opukové skály nad Tichou Orlicí mezi Brandýsem nad Orlicí a Chocní...

plánovač
Hradní kopec Litice - přírodní památka.
Hradní kopec Litice - přírodní památka

Zbytek smíšeného porostu přirozené skladby na skalním ostrohu.

plánovač
Bedřichovka - přírodní rezervace.
Bedřichovka - přírodní rezervace

Polokulturní horská louka s bohatou květenou.

plánovač
Bošínská obora - přírodní rezervace.
Bošínská obora - přírodní rezervace

Bývalá panská obora a bažantnice byla v roce 1995 vyhlášena přírodní rezervací. Její rozloha je 36,8 ha. Dnes se zde nachází komplex staré dubiny, porosty lužního lesa s rybníkem a krajinářský přírodní...

plánovač
Broumarské slatiny - přírodní památka.
Broumarské slatiny - přírodní památka

Mokřadní louka s řadou ohrožených druhů rostlin, hl. vstavačovitých.

plánovač
Čenkovička - přírodní památka.
Čenkovička - přírodní památka

Louky v údolí meandrujícího toku Čenkovičky, bohatá lokalita bledule jarní.

plánovač
Černý důl - přírodní rezervace.
Černý důl - přírodní rezervace

Bukojedlový prales typický pro Orlické hory.

plánovač
Chropotínský háj - přírodní rezervace.
Chropotínský háj - přírodní rezervace

Zbytek lužního lesa s bohatou vegetací.

plánovač
Hemže-Mýtkov - přírodní rezervace.
Hemže-Mýtkov - přírodní rezervace

Státní přírodní rezervace o rozloze 29 ha, zřízená roku 1996. Suťové lesy na opuce nad pravým břehem Tiché Orlice mezi Brandýsem nad Orlicí a Chocní. Opukové skalní výchozy a staré říční rameno scennou...

plánovač
Hořečky - přírodní rezervace.
Hořečky - přírodní rezervace

Přirozené květnaté louky s velmi bohatou květenou. Roste zde zejména horeček mnohotvárný a také tu byla v roce 1994 poprvé nalezena vzácná samotářská včela.

plánovač
Hraniční louka - přírodní rezervace.
Hraniční louka - přírodní rezervace

Rašeliniště při česko-polské hranici, kde se vyskytuje řada vzácných rostlinných druhů a pramenné mísy Hraničního potoka a Lubošské bystřiny.

plánovač
Jelení lázeň - přírodní rezervace.
Jelení lázeň - přírodní rezervace

Hřebenové rašeliniště s vzácnou květenou.

plánovač
Kačenčina zahrádka - přírodní památka.
Kačenčina zahrádka - přírodní památka

Fragment polopřirozených travinobylinných společenstev s porosty křovinných vrb a s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

plánovač
Kačerov - přírodní rezervace.
Kačerov - přírodní rezervace

Rašelinná louka s pestrými nálety dřevin a rozptýlenou stromovou zelení a s bohatou mozaikou rašelinného biotopu od variant nejvlhčích mokřin, až po suché paloučky. Rezervace je bohatým nalezištěm vzácných...

plánovač
Komáří vrch - přírodní rezervace.
Komáří vrch - přírodní rezervace

Horská bučina na hřebeni Orlických hor.

plánovač
Kostelecký zámecký park - přírodní rezervace.
Kostelecký zámecký park - přírodní rezervace

Kostelecký park je jedním z dendrologicky nejvýznamnějších parků parků ve východních Čechách. Nachází se tu mnoho významných stromů a dendrologických rarit.
tel: 494323271

plánovač
494323271
Letohradská Bažantnice - přírodní památka.
Letohradská Bažantnice - přírodní památka

Zbytek bažantnice založené v r. 1628, starý smíšený porost.

plánovač
Modlivý důl - přírodní rezervace.
Modlivý důl - přírodní rezervace

Skalnaté svahy porostlé smíšeným lesem.

plánovač
Na Hadovně - přírodní památka.
Na Hadovně - přírodní památka

Poslední lokalita vstavače kukačky ve východních Čechách.

plánovač
Neratovské louky - přírodní rezervace.
Neratovské louky - přírodní rezervace

Podmáčené louky s významnou květenou (oměj pestrý, prstnatec listenatý, kamzičník rakouský) a zvířenou (čáp černý, jestřáb lesní, čolek horský, čolek obecný, ropucha obecná, skokan hnědý, skokan ostronosý...

plánovač
Pod Vrchmezím - přírodní rezervace.
Pod Vrchmezím - přírodní rezervace

Severní svahy Vrchmezí porostlé smíšeným pralesovitým horským lesem.

plánovač
Pod Zakletým - přírodní rezervace.
Pod Zakletým - přírodní rezervace

Důvodem ochrany lokality je přirozený výskyt tučnice obecné (Pinguicula vulgaris), která je chráněnou rostlinou.

plánovač
Rašeliniště pod Pětirozcestím - přírodní památka.
Rašeliniště pod Pětirozcestím - přírodní památka

Typické orlické rašeliniště ve svahu s několika jezírky a vzácnou florou.

plánovač
Rašeliniště pod Předním vrchem - přírodní památka.
Rašeliniště pod Předním vrchem - přírodní památka

Rašeliniště v souvislém lesním komplexu s několika jezírky.

plánovač
Sedloňovský vrch - přírodní rezervace.
Sedloňovský vrch - přírodní rezervace

Původní smíšený porost pralesovitého charakteru s výskytem jedlobučin s typickým bylinným podrostem.

plánovač
Selský les - přírodní rezervace.
Selský les - přírodní rezervace

Zbytek smíšeného bukojedlového porostu.

plánovač
Selský potok - přírodní památka.
Selský potok - přírodní památka

Bohatá lokalita bledule jarní.

plánovač
Sfinga - přírodní památka.
Sfinga - přírodní památka

Selektivním větráním vypreparované výchozy granitických svorů na svazích Kamence.

plánovač
Skalecký háj - přírodní rezervace.
Skalecký háj - přírodní rezervace

Smíšený lesní porost, významná lokalita českého endemitu kruštíku polabského. Krásné pohledy přináší boj kořenů se skalami, kdy skály, ač se statečně brání, postupně pukají. Ze stromů se tu vyskytuje zejména...

plánovač
Trčkovská louka - přírodní rezervace.
Trčkovská louka - přírodní rezervace

Podmáčená louka s vlastními rašelinnými neohračenými prameništi, bohatá botanicky a zoologicky.

plánovač
Třebovské stěny - přírodní rezervace.
Třebovské stěny - přírodní rezervace

Jedinečné porosty květnatých bučin a suťových lesů s volně žijícími živočichy.

plánovač
U Čtvrtečkova mlýna - přírodní památka.
U Čtvrtečkova mlýna - přírodní památka

Bohatá lokalita na bledule jarní, společenstva vlhkých luk.

plánovač
Údolí Záhorského potoka - přírodní památka.
Údolí Záhorského potoka - přírodní památka

Bohatá lokalita bledule jarní.

plánovač
U Glorietu - přírodní památka.
U Glorietu - přírodní památka

Předmětem ochrany oblasti je velmi cenný lokální výskyt vzácné borovice pancéřové, stáří některých stromů je odhadováno až na 200 let.

plánovač
U Houkvice - přírodní rezervace.
U Houkvice - přírodní rezervace

Významný ekosystém se vzácnou bažinnou vegetací podorlických štěrkopískových teras, význačná vodní vegetace soustavy oligomezotrofních rybníků a ochrana starých dubů s regionálně největším množstvím významných...

plánovač
U Kaštánku - přírodní památka.
U Kaštánku - přírodní památka

Komplex rašelinných luk a mokřin s hojným výskytem vstavačovitých.

plánovač
U Kunštátské kaple - přírodní památka.
U Kunštátské kaple - přírodní památka

Rašeliniště a jezírka v porostu rašelinné smrčiny, kterré je velmi cenné zejména pro svou flóru, která tvoří mechová a bylinná patra se zvláště chráněnými druhy v rašelinišťních společenstvech. Vyskytuje...

plánovač
V dole - přírodní rezervace.
V dole - přírodní rezervace

Bohatá lokalita bledule jarní.

plánovač
Velká louka - přírodní památka.
Velká louka - přírodní památka

Rašelinná louka s bohatou květenou. Jedna z posledních horských rašelinných luk v Orlických horách, která unikla odvodnění lesních půd, prováděných v této oblasti v 70. letech 20. st. Je významnou botanickou...

plánovač
Ve slatinské stráni - přírodní rezervace.
Ve slatinské stráni - přírodní rezervace

Důvodem vyhlášení přírodní rezervace jsou opukové stráně s teplomilnou květenou, významný je výskyt rostliny Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), který je vytrvalou rostlinou z čeledi vstavačovitých...

plánovač
Vodní tůň - přírodní památka.
Vodní tůň - přírodní památka

Slepé rameno Tiché Orlice s velmi cennými břehovými porosty. Nachází se zde mnoho vzácných rostlin i živočichů.

plánovač
Vstavačová louka - přírodní památka.
Vstavačová louka - přírodní památka

Slatinná louka s hojným výskytem vstavačovitých.

plánovač
Zámělský borek - přírodní rezervace.
Zámělský borek - přírodní rezervace

Opuková stráň s dubohabrovým porostem a vzácnou teplomilnou květenou.

plánovač
Zemská brána - přírodní rezervace.
Zemská brána - přírodní rezervace

Chráněná přírodní rezervace s bohatou flórou, oblíbené výletní místo, romantické údolí - to vše je Zemská brána, tedy místo, kde na území Čech vstupuje Divoká Orlice. Úzké balvanové řečiště lemují v úseku...

plánovač
Bažiny - přírodní rezervace

Rašelinné louky a mokřady s výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin.

plánovač
Hynkovice - přírodní rezervace

Svahové rašeliniště s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy, zachování typického vzhledu krajiny.

plánovač
Sutice - přírodní rezervace

Opuková stráň se vzácnou květenou, lokalita střevičníku pantoflíčku.

plánovač
vyhledaných záznamů: 47

Najdi si svou aktivitu

Aktuality

. 29.04.
2021
Rychnovské muzeum a jeho pobočky budou opět otevřeny

Již v pondělí 3. května otevřou své brány veřejnosti Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou i jeho pobočky. Orlická galerie pak o 14 dní později. Vzhledem k situaci budou expozice otevřeny...